Kotihoito

Palveluita Violan lähiympäristöön

Tarjoamme kokonaisvaltaista ja yksilöllistä huolenpitoa ikäihmisille heidän omissa kodeissaan. Toimimme joustavasti Viola-kodin lähiympäristössä. Kotihoitopalvelut suunnitellaan asiakkaan, ja tarvittaessa hänen läheisensä, kanssa tukemaan yksilöllistä selviytymistä kotona. Pyrimme vastaamaan kaikkeen mahdolliseen avuntarpeeseen asiakkaan ehdoilla. Meillä on joustavat mahdollisuudet tehdä työtä ja vastata kysyntään ketterästi muuntautuen. Minimivelotusaika on 30 min.

Tarjoamme kotihoitoa esimerkiksi:

 • suihkussa/ saunassa/ peseytymisessä avustamiseen
 • henkilökohtaisesta päivittäishygieniasta huolehtimiseen
 • kodinhoidollisiin töihin kuten pyykinpesuun, silittämiseen ja siivoamiseen
 • ikkunoidenpesuun
 • kaupassa asiointiin (myös yhdessä asiakkaan kanssa)
 • ateriapalveluihin (tuodaan valmis ruoka Viola-kodin ravintolasta tai valmistetaan ruoka kotona asiakkaan toiveiden mukaan)
 • asiointiapuun (viranomaisasioissa tai muissa asioissa)
 • ulkoiluun yhdessä asiakkaan kanssa
 • lääkejakoon
 • sairaanhoitajan kotikäyntejä (lääkehuoltoon liittyvät asiat, haavanhoidot, tikkien poisto, influenssarokotukset, diabeteksen hoidon seuranta yms.)
 • muistihoitajan kotikäyntejä
 • fysioterapeutin kotikäyntejä
 • palveluohjaajan kotikäyntejä (esimerkiksi etuuksien hakemisessa avustaminen)
 • omaishoitoperheille palvelusetelillä kotiin apua

Kotihoito

 • Viola-kodin kuntoutuspalvelut

Hoivaa omaishoitoperheisiin palvelusetelillä

Viola-Kotiyhdistys ry on Tampereen kaupungin palveluntuottajaluettelossa. Meiltä voi tilata apua hoidettavan hoitoon omassa kodissa tai hoidettavan voi tuoda Viola-kodin päiväkeskukseen hoitoon omaishoitajan virkistysvapaan tai terveydellisten asioiden hoitamisen ajaksi. Hoidettavan hoivamaksu tapahtuu tällöin palvelusetelillä, joita myöntää Tampereen kaupungin omaishoidontuen toimisto. Lisätietoja tästä linkistä!

Kuntoutuspalvelut

Viola-kodin kuntoutuspalvelut ovat aktiivista, osallistavaa ja kokonaisvaltaista toimintakykyä sekä hyvinvointia tukevaa toimintaa. Lähtökohtana on asiakkaan omat tarpeet ja voimavarat, joiden pohjalta suunnitellaan yksilöllinen fyysistä kuntoa ja henkistä vireyttä tukeva ohjelma. Kuntoutuspalvelut ovat avoimia kaikille ikääntyville. Palveluihin voi hakeutua itse ottamalla yhteyttä suoraan Viola-kotiin.

Erilaisia toimintoja erilaisille asiakkaille:

Allastoiminnot
 • Vedessä kaikkien on helppo ja mukava liikkua. Vesiliikunta vahvistaa lihaksia, kehittää liikesujuvuutta ja lisää kestävyyttä. Veden nosteessa nivelten rasitus kevenee ja laajemmat liikeradat onnistuvat. Vedessä lihasjännitys ja kivut vähenevät. Samalla lämmin vesi hieroo ja rentouttaa. Siksi vesiliikunta on suosittu ja sopiva harjoittelumuoto myös ikääntyneille.
 • Viola-kodin allastoiminnot ovat kaikille avoimia. Allas- ja saunatilat on suunniteltu vastaamaan myös ikääntyneiden tarpeita. Tilat ovat esteettömät ja turvalliset.
 • Allastoimintoja ovat allasjumppa, valvottu aamu-uinti, vesijuoksu, yksilöllinen ohjaus ja neuvonta sekä yksilöterapia.
 • Valvottu aamu-uinti on tunnin kestävä omatoiminen harjoittelu vedessä fysioterapeutin valvonnassa. Viola-kodin harjoitusvälineet ja vesijuoksuvyöt ovat vapaassa käytössä harjoittelun aikana. Tarvittaessa saat ohjausta, neuvontaa ja opastusta fysioterapeutilta.
 • Allasjumppa on 30 – 45 min kestävä fysioterapeutin ohjaama vesiliikuntaryhmä, jossa harjoitellaan monipuolisesti veden ominaisuuksia ja harjoitusvälineitä hyödyntäen lihasvoimaa ja -kestävyyttä, aerobista kuntoa sekä tasapainoa, kehonhuoltoa ja venyttelyä unohtamatta.
 • Vesijuoksussa käytettävissä ovat Viola-kodin vesijuoksuvyöt ja harjoitusvälineet. Vesijuoksuharjoitteluun sisältyy henkilökohtainen fysioterapeutin ohjaus oikeaan juoksutekniikkaan. Viola-kodilla järjestetään myös erillisiä vesijuoksukursseja yhteistyössä Nääsville ry:n kanssa.

Tule tutustumaan meihin ja tiloihimme ennen päätöstäsi. Viola-kodin fysioterapeutti keskustelee kanssasi vesiliikunnan sopivuudesta juuri sinulle ja katsoo kanssasi mahdolliset erityistarpeesi ja sinulle sopivimman harjoittelumuodon sekä ryhmän.

Kuntosaliharjoittelu

Viola-kodin kuntosali Woimala on senioreille suunnattu kuntosali päiväkeskuksen tiloissa, Juhlatalonkatu 7A. Woimalassa harjoittelu on mahdollista joko Viola-kodin fysioterapeutin ohjauksessa tai omatoimisesti.

Omatoimisen harjoittelun tueksi on mahdollista saada fysioterapeutin laatima henkilökohtainen harjoitusohjelma. Fysioterapeutin haastattelun ja testien pohjalta luodaan tavoitteet ja laaditaan yksilöllinen ohjelma tavoitteiden täyttymiseksi. Asiakas saa ohjausta harjoitusohjelman sisältämien laitteiden käyttöön sekä liikkeiden oikeaoppiseen suorittamiseen.

Yksilöfysioterapia ja -kuntoutus

Yksilöfysioterapia ja -kuntoutus

Yksilöllinen kuntoutus perustuu fysioterapeutin tekemään arviointiin, toimintakykytesteihin ja sen pohjalta yhdessä sovittuun suunnitelmaan toimintakyvyn kohentamiseksi tai ylläpitämiseksi fysioterapeuttisin keinoin. Kuntoutus voi olla jatkuvaa tai jaksottaista esimerkiksi sairaalajakson tai loukkaantumisen jälkeen. Se toteutetaan joko asiakkaan kotona tai Viola-kodin tiloissa. Fysioterapia toteutetaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa asiakkaan ja tilanteen mukaan omaisten, lääkärin ja muun hoitohenkilökunnan kanssa.

Kuntokartoitus
 • Kuntokartoitus on henkilökohtainen haastattelu, jossa yhdessä fysioterapeutin kanssa selvitetään yksilölliset liikuntatarpeet, toiveet ja tavoitteet.
 • Fysioterapeutti antaa suosituksen sinulle sopivasta liikuntaohjelmasta. Jos haastattelussa tulee esille, että lääkärissä käynti on suositeltavaa ennen liikuntaharjoittelun aloittamista, fysioterapeutti kertoo siitä.
 • Yhdessä sovitaan tavoitteista, aikataulusta ja kustannuksista. Viola-kodissa on tarjolla sekä yksilöllistä harjoittelua että ryhmäliikuntaa.
 • Haastattelun pohjalta on mahdollisuus valita lisämaksusta toimintakykytestejä oman tarpeen mukaan. Testikokonaisuus sisältää ikääntyneelle olennaiset tasapaino- ja lihaskuntotestit. Testaaminen ja palaute testin tuloksista kestää alle tunnin.
Apuvälinekartoitus ja -palvelut

Fysioterapeutin tekemä apuvälinekartoitukseen sisältyy apuvälinetarpeen arviointi, apuvälineiden hankinta ja palautus Tampereen apuvälineyksiköstä asiakkaan puolesta sekä apuvälineiden käytön ohjaus.

Päivätoiminta

Päiväkeskustoimintaa kotona asuville ikäihmisille

Viola-kodin päiväkeskuksen palvelut on suunnattu tamperelaiselle ikäväestölle. Päiväkeskus on 15-paikkainen ja toimii asianmukaisissa, viihtyisissä sekä liikuntaesteettömissä tiloissa Willa Violassa, osoitteessa Juhlatalonkatu 7 A.

Päiväkeskuspäivä sisältää seuraavat peruspalvelut:

Aamiainen, lounas, päiväkahvi, virkistystoiminta, henkilökohtainen huolenpito päivän aikana sekä tarvittaessa peseytymisapu ja sauna.

Päiväkeskustoiminnan tavoitteena on:

 • tuoda ikäihmisten elämään kotona asumista helpottavia palveluja, huolenpitoa sekä neuvontaa
 • lievittää yksinasuvan iäkkään henkilön yksinäisyyttä ja turvattomuutta
 • tukea omaishoitoa ja omaishoitajien jaksamista tarjoamalla hoivaa hoidettaville
 • tarjota virkistystä ja uusia ihmissuhteita ikätovereiden parissa

 

Päiväkeskustoimintaa kotona asuville ikäihmisille

Kuntouttava päiväkeskustoiminta

Kuntouttava päiväkeskustoiminta on Viola-kodin päiväkeskuksen tiloissa tapahtuvaa lyhytaikaista ja kokonaisvaltaista huolenpitoa, johon sisältyy toimintakykyä tukeva fyysinen ja sosiaalinen kuntoutus. Toiminta on yksilöllisesti suunniteltua kuntoutumiseen ja virikkeelliseen elämään suuntaavaa ja motivoivaa. Kuntoutus määritellään asiakaskohtaisesti erillisessä kuntoutussuunnitelmassa, jonka toteutumista seurataan säännöllisesti yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja muiden mahdollisten yhteistyötahojen kanssa. Kuntouttavaan päiväkeskustoimintaan hakeudutaan oman alueen kotihoidon kautta tai yksityisesti ottamalla yhteyttä suoraan Viola-kotiin. Päiväkeskuksen tiloissa sijaitsee Kuntosali Woimala, jota voidaan hyödyntää kuntoutumisen suunnittelussa. Päiväkeskuksessa toimii myös Nääsville ry:n muistikuntoutusryhmiä.

Henkilökohtainen palvelupäivä

Päiväkeskuspäivien sisältöä ja päivän pituutta voidaan järjestää toisin asiakkaan ja hänen omaisensa toivomuksesta. Päivän rakenne ja tarpeet sovitaan yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Voimme toteuttaa henkilökohtaisia palvelupäiviä kaikissa yksiköissämme asiakkaan tarpeet huomioiden mm. allas- tai kuntosalitiloja hyödyntäen.

Päiväkeskuspalvelun piiriin hakeudutaan oman alueen kotihoidon kautta.
Lisää infoa päiväkeskuksista löydät Tampereen kaupungin sivuilta.